Preporučene lokacije vijaka

Donja pozicija vijka

Standard*

Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW - Donja pozicija vijka
Ridge / Eaves*

Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW - Donja pozicija vijka
High Wind Load* (depending on wind loading / building location & size)

Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW - Donja pozicija vijka
Krunska pozicija vijka

Standard*

Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW - Krunska pozicija vijka
Ridge / Eaves*

Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW - Krunska pozicija vijka
Roof Purlin System Options

Hot Rolled
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW
Multibeam – Cold Formed
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW
Zed – Cold Formed
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW

Concrete structure
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW

Concrete structure
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW

Wooden structure
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW

Steel – concrete structure
+ Halfen HTU
Sendvič paneli, Krovni paneli KS1000 RW
   


Sendvič paneli, Krovni paneli, Zidni paneli