Krovni paneli

KS1000 RW

Krovni paneli KS1000 RW

KS1000 RW je standardni trapezni krovni panel - najprodavaniji krovni panel u Europi.
KS1000 RW može se koristiti i kao zidni panel.
Izolacijska ispuna: samogasivi poliuretan ili negorivi FireSafe Isophenic (IPN)

KS1000 TOP-DEK

Krovni paneli KS1000 TOP-DEK

KS1000 TOP-DEK je panel za ravne krovove manjeg raspona. U potpunosti zamjenjuje sustav ¨slaganih¨ krovova s mineralnom vunom i limovima. Završni pokrov SM panela je PVC hidroizolacijska folija. Pogodan je kao ravni krov za primjene gdje je nagib krova 0,5° (1 %), ili više. Panel se također koristi za lučne krovove sa sljedećim minimalnim radijusima:
• Zakrivljene krovove postavljene od strehe do strehe
– 50 metara minimalnog radiusa
• Zakrivljene krovove postavljene od zabata do zabata
– 20 metara minimalnog radijusa

KS1000 FF

Krovni paneli KS1000 FF

KS1000 FF je standardni trapezoidni krovni panel ispune kamenom vunom. Pogodan je za primjenu gdje je nagib krova 5° (8,5 %), ili više. KS1000 FF ima najviši stupanj vatrootpornosti (120 min.)
Izolacijska ispuna: kamena vuna - 120 min. negorisvost.

KS1000 RW/GRP

Krovni paneli KS1000 RW/GRP

KS1000 RW/GRP je svjetlopropusni panel (svjetlosne trake). Panel je tvornički spojen dvoslojni element pogodan za korištenje sa RW,SX i FF krovnim panelima.

KS1000 RT

Krovni paneli KS1000 RT

KS1000 RT je krovni panel izveden u imitaciji crijepa. Izolacijska ispuna:
Izolacijska ispuna: negorivi FireSafe Isophenic (IPN)

KS1000 X-DEK

Krovni paneli KS1000 X-DEK

X-dek paneli su izolacioni krovni paneli, pokriveni membranom, pogodni za ravne krovove svih vrsta objekata. KS1000 X-DEK paneli se isporučuju u više varijanti završnog sloja.

Zatražite dodatne informacije !

Kingspan d.o.o.
Meše Selimovića br. 28
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 226 190
+387 65 716 921
fax. 387 51 226 191
info@kingspan.ba