Detalji konstrukcije

Zatražite dodatne informacije !

Kingspan d.o.o.
Meše Selimovića br. 28
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 226 190
+387 65 716 921
fax. 387 51 226 191
info@kingspan.ba

Side Lap Detail

Vertical Panel Joint

Sendvič paneli, Zidni paneli KS1000 AWP - VerticalRecommended Fastener Locations

*Patterns A (Single Fasteners)

Sendvič paneli, Zidni paneli KS1000 AWP - Vertical

*Patterns B (Double Fasteners)

Sendvič paneli, Zidni paneli KS1000 AWP - Vertical
Sendvič paneli, Zidni paneli i fasadni paneli