Zidni paneli

KS1000 AWP

Zidni paneli KS1000 AWP

KS1000 AWP fasadni - zidni paneli skrivena spoja, mogu se postavljati vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata. Mogučnost izbora profilacije vanjskog lima.
Izolacijska ispuna: samogasivi poliuretan ili negorivi FireSafe Isophenic (IPN).

IPN-Quadcore

KS1150 TF / KS1150 TC

Zidni paneli KS1150 TF / KS1150 TC

KS1150 TF/TC fasadni - zidni paneli vidljiva spoja, mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata. Ovaj zidni panel proizvodi se i u programu za hladnjače i hladionice.
Izolacijska ispuna: samogasivi poliuretan ili negorivi FireSafe Isophenic (IPN).

IPN-Quadcore

KS1150 FR / KS1150 FR

Zidni paneli KS1150 FR / KS1150 FR

KS1150 FR, zidni - fasadni paneli vidljivi spoj pričvršćivanja i mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne i fasadne obloge na svim tipovima objekata.
Izolacijska ispuna: kamena vuna - 120 minuta vatrootpornost

KS1000 FH

Zidni paneli KS1000 FH

KS1000 FH zidni - fasadni paneli skrivena spoja, mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su kao zidne obloge na svim tipovima objekata, osim na onim gdje je unutarnja temperatura manja od 0 °C.
Izolacijska ispuna: kamena vuna - 120 minuta vatrootpornost.

KS1000 RW

Zidni paneli KS1000 RW

KS1000 RW je trapezni zidni panel, pogodan za sve tipove objekata, a naročito one projekte gdje se zahtijeva visoka profilacija fasade.
Izolacijska ispuna: samogasivi poliuretan ili negorivi FireSafe Isophenic (IPN).

KS1150 FA

Zidni paneli KS1150 FA

KS1150 FA zidni i stropni akustični panel je rješenje namijenjeno za zvučnu izolaciju i zvučnu apsorpciju.
Paneli mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a pogodni su za unutrašnje prostore - kao zidni ili / i stropni elementi.

Zatražite dodatne informacije !

Kingspan d.o.o.
Meše Selimovića br. 28
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 226 190
+387 65 716 921
fax. 387 51 226 191
info@kingspan.ba