Hladionički paneli

Primjena

Kingspan izolacijski krovni, zidni i fasadni paneli za ambijente kontroliranih temperatura omogućuju visoke performase kontrole temperature i higijenskog okruženja za prehrambenu industriju, skladišta, distribuciju, hladnjače, farmaceutsku industriju, i ostale primjene gdje se zahtijevaju precizni temperaturni i higijenski uvjeti.

Za tiskanu brošuru «Kontrolirana okruženja» kontaktirajte Kingspan d.o.o. 

Zatražite dodatne informacije !

Kingspan d.o.o.
Jevrejska bb, Lamela III/II
78000 Banjaluka BiH
Tel.: +387 51 226 190
+387 65 716 921
fax. 387 51 226 191
info@kingspan.ba