Dodatna oprema – pribor za krovove, zidove i fasade

Za punu specifikaciju i primjenu detalja dodatne opreme molimo kontaktirajte Kingspan. Kingspan proizvodi i isporučuje široku lepezu standarnih i nestandardnih komponenti dodatne opreme, koji se mogu koristiti pri poboljšanju arhitektonskog izgleda objekta.

Kingspan odjeljenje tehničkih usluga i izrade dodatne opreme osigurava projektantima i izvođačima cjelovit paket usluga, kako u projektitanju, tako i u izvođenju objekata.

Materijali i presvlake dodatne opreme
• Substrat – Čelik/Aluminij
• Presvlake – Plastisol, PVDF i Poliester presvučen u RAL boje

Za punu specifikaciju i primjenu detalja dodatne opreme molimo kontaktirajte: Kingspan odjeljenje tehničke usluge.

Zatražite dodatne informacije !

Kingspan d.o.o.
Meše Selimovića br. 28
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 226 190
+387 65 716 921
fax. 387 51 226 191
info@kingspan.ba